Press "Enter" to skip to content

Dlaczego zawodowe szkolenia pełnią tak dużą rolę zarówno dla właścicieli firm jak i pracowników.

Obecnie chcąc zachować konkurencyjność na rynku trzeba mocno się starać, w przeciwnym przypadku okazać się może, że zacznie się zostawać w tyle. A inwestycje te obejmować powinny nie tylko zakup zaawansowanych technologii czy też urządzeń, ale także należytego wyszkolenia swoich pracowników.

szkolenie

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Do wielu właścicieli firm jeszcze nie dociera to, że sukces ich biznesu w dużej mierze zależeć będzie od zatrudnionej załogi. Zmotywowanej, lojalnej, ale także należycie przeszkolonej, aby ludzie mogli sobie dawać radę w każdej sytuacji. I tacy właściciele często mają problemy z kadrami, ponieważ pracownicy, którym nie daje się możliwości na rozwój zaczynają szukać jakiś innych możliwości. Dlatego też w interesie zarówno swojej firmy, jak i zatrudnionych w niej ludzi należy zainwestować w odpowiedni system kursów podnoszących zakres kwalifikacji. Być może w wielu przypadkach argumentem na nie mogą być koszty, jakie będzie trzeba ponieść z tego tytułu. Lecz jak pokazują badania, pieniądze wydane na szkolenia zawodowe dla swoich pracowników zwracają się nawet kilkukrotnie w najbliższym czasie.

Generalnie szkolenia (polecam cykl szkoleniowy: Franklin Covey kursy internetowe) zawodowe dzieli się na dwie grupy, czyli miękkie i twarde. Twarde szkolenia to w pierwszej kolejności uzyskiwanie konkretnej wiedzy z danego zagadnienia. Przykładem takich szkoleń będą między innymi kursy języków, z technologii informatycznych czy księgowości. Podczas nich pracownicy otrzymują wiadomości, jakie potem będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Z kolei miękkie szkolenia będą obejmować zagadnienia wiążące się z organizacją i jakością pracy. Bardzo się one przydają w przypadku pracowników mających duży kontakt z klientami, przykładowo ucząc komunikacji czy dawania sobie rady ze stresem. Bardzo przydatne dla podnoszenia kwalifikacji pracowników są też najróżniejsze warsztaty.

Jeśli uważasz, że prezentowany wpis okazał się być godny Twojej uwagi, to bez dwóch zdań warto zobaczyć także (http://www.programylojalnosciowe.pl/aktualnosci/british-american-tobacco-2/) inne podobne materiały!

W czasie nich przeprowadzane są różne ćwiczenia z danego zakresu, przez co uczestnicy mogą zweryfikować swoją wiedzę w rzeczywistych sytuacjach, a także poznać sposoby postępowania w nietypowych sytuacjach.

Comments are closed.