Press "Enter" to skip to content

Zarezerwowany symboltowarowy jako ochrona przed nadszarpnieciem przez obcych praw autorskich.

Wymysły, znaki towarowe, prawo autorskie, licencje, prawo własności intelektualnej to wyjątkowo rozległa dziedzina, obok której żaden nakładca nie może dziś przejść obojętnie. Dzisiaj każdy przedsiębiorca może i winien uwzględnić atrybuty tego typu w swojej działalności. Czy to trudne?

Z pewnością niełatwe, jednak starczy pamiętać o podstawowych zasadach, by zaoszczędzić czas i pieniądze, a przedsiębiorstwo chronić przed kłopotami. Często dochodzi do takiego ewenementu jak naruszenie praw autorskich.

Zgodnie z przepisem art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone czyimś działaniem, ma możliwość postulować pozostawienia tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także domagać się, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła postępowania
potrzebnych do likwidacji jego rezultatów, a zwłaszcza ażeby dostarczyła deklarację odpowiedniej treści i w odpowiedniej postaci. Jeśli na skutek pogwałcenia dobra osobistego została zrobiona krzywda majątkowa, pokrzywdzony może żądać jej naprawienia na zasadach
ogólnych. Osoba ta może także żądać odszkodowania finansowego lub wpłaty odpowiedniej kwoty finansowej na określony cel społeczny.

Praca w branży IT

Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zastrzec znak towarowy? Tego możemy dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znak towarowy może być robiona na rzecz zakładu i tylko dla rzeczy będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Rejestrując znak towarowy przedsiębiorca może typować między procedurą kraju, regionalną (europejską) i międzynarodową. Po przeprowadzeniu tego mamy już zastrzeżony znak towarowy.

Polski ustawodawca przewidział bardzo rygorystyczne prawa traktujące przekroczenia praw autorskich. Gdy następuje naruszenie praw autorskich można wystąpić na drogę cywilnoprawna jak i karną.Nierzadko nie zdajemy sobie sprawy które skutki łączą się zprzekroczeniem
zasad autorskich. A natomiast pomimo mogą one stanowić zarówno ciężkie jak i cenne.

Warto wskazać, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia 3 rodzaje praw autorskich: osobiste, majątkowe i zależne.
wykaz roszczeń cywilnoprawnych zanoszących się do naruszenia praw autorskich przewidują zasadniczo art. 78 i art. 79 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast odpowiedzialność karną uregulowano w rozdziale 14 powołanej ustawy.

Źródło https://www.jwp.pl/uslugi/ochrona-praw-autorskich/

Comments are closed.