Press "Enter" to skip to content

Gdy zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą powiązaną z obrotem albo produkcją żywności, powinieneś zadbać o odpowiednie standardy

Niezwykle istotne jest, żeby na każdym etapie produkowania oraz dystrybucji artykułów żywnościowych zachować wytyczne higieny i bezpieczeństwa. W przypadku niedotrzymywania tych zasad, można doprowadzić do poważnych zaniedbań, a w ich rezultacie do zatruć czy epidemii.

badania porównawcze

Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Na straży zachowywania właściwych norm oraz przepisów stają systemy przygotowane przez specjalistów i wdrażane przez wszystkie jednostki, które mają styczność z żywnością.Haccp pozwala eliminować realne zagrożenia

Haccp jest trybem, którego obowiązkiem okazuje się rozpoznawanie i określenie niebezpieczeństw, jakie mogą mieć miejsce na każdym etapie produkowania czy transportu żywności. System pomaga też odkryć sposoby na eliminację miejsc zagrożenia i zagwarantowania artykułom spożywczym doskonałej jakości zgodnej z bezpieczeństwem oraz higieną. Na tę chwilę wymogiem wprowadzania systemu haccp objęte są wszystkie zakłady, które zajmują się wytwarzaniem bądź rozpowszechnianiem artykułów spożywczych.

Ważne jest to, że dane, które ma ta strona, Cię olśniły. Wejdź zatem na odsyłacz i przeczytaj przykłady (http://www.psmtechnik.pl/kasetony,10,pl) omawiane wątki.

W każdym przedsiębiorstwie bywa powołany określony zespół, który zajmuje się określaniem zagrożeń, ograniczaniem ich oraz wypełnianiem stosownej dokumentacji.

IFS – europejski standard, jaki pomaga zawiązać współpracę handlową

certyfikacja, iso


Wyślij swoich pracowników na kursy

Tak i właściciele zakładów zajmujących się wytwarzaniem oraz obrotem żywnością, jak ich pracownicy, mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach oraz kursach dotyczących wdrażania zasad bezpieczeństwa i higieny żywności. Na wspomnianych szkoleniach można otrzymać dużo nowych wiadomości dotyczących norm oraz standardów mających zastosowanie przy pracy z żywnością, jak też przyszykować się do wdrażania systemu w własnym przedsiębiorstwie. ifs – więcej…

Comments are closed.