Press "Enter" to skip to content

Podstawowe informacje o metodologii cobit, jakie zalety może przynieść dla przedsiębiorstwa jej użycie.

Zarządzanie procesami biznesowymi i technologiami niekiedy wymaga właściwego podejścia. Rzecz jasna można robić wszystko bez pomysłu albo jakiejkolwiek metodologii, lecz takie postępowanie mało kiedy da odpowiedni rezultat.

metodologia cobit

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku infrastruktury informatycznej rosnącą popularność zaczęła zdobywać metodologia Cobit, coraz powszechniej wykorzystywana na przykład przez audytorów i managerów IT. Metoda ta wymyślona została przez profesora Erik Guldentopsa, który w roku 1994 doprecyzował ten standard i zaczął go rozpowszechniać. Od tamtych lat Cobit miał już pięć wydań, w których coraz dokładniej doprecyzowano wszystkie jego założenia i opracowano szereg przydatnych narzędzi.

Gdy będziesz zdania, że dobrze byłoby przeanalizować inny aspekt omawianej kwestii, kliknij tutaj oraz przeczytaj ponadto więcej szczegółów na stronie.

Najnowsze wydanie pochodzi z roku 2012, i nazywane jest po prostu Cobit 5. Podczas tych kilkunastu lat do Cobit zaczęło się przekonywać wielu najlepszych specjalistów z branży IT, którzy zresztą mieli duży wpływ na ewolucję tej metodologii. Przez to stała się ona coraz szerzej znana, a dzięki temu coraz chętniej używana.

Generalnie metodologia Cobit składa się z czterech głównych procesów które łączą biznesowe cele i procesy zachodzące w firmie z wykorzystaniem IT. Pierwszy to planowanie i organizacja, tu przede wszystkim trzeba się skupić na tym, żeby właściwie opisać i złączyć elementy biznesowe, informatyczne i organizacyjne, i zaprezentować je pod wspólną postacią.

szkolenie

Autor: Root Impact
Źródło: http://www.flickr.com

Następnym obszarem IT, definiowanym przez Cobit są zakupy i wdrożenie, to znaczy zakupienie i uruchomienie kompleksowej infrastruktury sprzętowej i programowej, która jest niezbędna do wykonania założonych celów i wymagań. Etap następny to wspieranie i dostarczanie, tu rola działu IT będzie się przejawiać przede wszystkim w pomocy użytkownikom którzy korzystają z infrastruktury. Jako ostatni obszar wymienia się monitorowanie, tu z kolei najbardziej istotne będzie dokładne ocenienie, w jaki sposób wykonane zmiany miały wpływ na poprawę działania firmy w obszarach, w których zostały przeprowadzone.

Comments are closed.