Press "Enter" to skip to content

Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej oraz skierowanie na badania – o czym warto pamiętać?

Na zatrudniającym, ale także na zatrudnionym, ciąży wiele obowiązków. Wśród nich wymienić należy ekwiwalenty dotyczące odzieży roboczej oraz badania lekarskie. Swoistość pewnych stanowisk jest związana z tym, że pracownik nie realizuje swojej pracy we własnym ubraniu. Celem jest uniknięcie jego zniszczenia czy też zabrudzenia.

pracodawca

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
Zatrudniający jest zobowiązany zapewnić pracownikowi ubranie i obuwie robocze zawsze w tego typu sytuacji (ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej). Jest to obowiązek, który wynika z norm bhp i warunków pracy w danym zakładzie. W pewnych okolicznościach to zatrudniony może zapewnić sobie określoną odzież – wtedy może ubiegać się o określone ekwiwalenty w związku z tym. Po pierwsze przysługuje pracownikowi rekompensata kosztów związanych z zakupem odzieży i obuwa. Zwrot będzie wynosił tyle, ile cena nabytych produktów. Pracownikowi przysługuje prawo do ekwiwalentu za pranie ubrań roboczych. Mowa tu o sytuacji, w której to na zatrudnionym spoczywa obowiązek prania i czyszczenia odzieży roboczej przeznaczonej do świadczenia danej pracy. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej będzie równy tyle, ile kosztuje orientacyjnie usługa w pralni lub czyszczenie w domu (zużycie wody, prądu, czy proszku do prania). Jak wygląda sprawa składek ZUS? Otóż, jeżeli ekwiwalent jest wypłacany na podstawie przepisów kodeksu pracy to świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość składek ZUS także go nie obejmuje – wysokość składek zus.

na zdrowie

Autor: Wellness GM
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba uwypuklić, że skierowanie na badania pracownika przez zatrudniającego jest konieczne, jeśli zatrudniony przekazał informację, że nie jest w stanie wykonywać dotychczasowych obowiązków pracowniczych – skąd mam wziąć skierowanie na badania. Osoby zatrudniane do pracy powinny poddać się badaniom wstępnym. Skierowanie na badania wymagane jest także w ramach okresowych kontroli, o których częstotliwości decyduje medyk. Zatrudniony musi także pojawiać się na badaniach kontrolnych, jeżeli jego choroba trwa więcej niż 30 dni. Każdy zatrudniony może wnioskować o badania końcowe, jeśli wykonywał on pracę, która negatywnie oddziaływała na jego stan zdrowia. Rezultat takiego badania będzie miał znaczenie dla stwierdzenia choroby zawodowej.

Comments are closed.