Press "Enter" to skip to content

Obiekt przemysłowy wymaga zabezpieczeń na ewentualność ognia, zadbaj o właściwe wyposażenie, żeby być spokojnym

Obiekty przemysłowe są budynkami o wyjątkowych przeznaczeniach, więc potrzebują starannego zaprojektowania oraz wykorzystania szczególnie trwałego oraz wytrzymałego wyposażenia. Z powodzeniem wykorzystywane są tu elementy automatyki przemysłowej, które z każdym rokiem bywają coraz doskonalsze i nowoczesne.

W takich obiektach jest dosyć znaczne zagrożenie pożarem, a częsta obecność łatwopalnych składników powoduje, że właśnie tu należy zachować wyjątkową ostrożność i przyszykować się na taką ewentualność pod kątem profesjonalnego sprzętu ppoż.
alarm pożarowy

Autor: josh.liba
Źródło: http://www.flickr.com/photos/jliba/4415477551/
Zagrożenie pożarem jest wielkie, powinno się zadbać o bezpieczeństwo
Najważniejszą wartością dla zarządców obiektów przemysłowych powinno być zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych. To bardzo istotne, gdyż w takich obiektach znajduje zatrudnienie bardzo wiele osób i pożar stanowi ogromne zagrożenie dla nich. Poza tym w budynkach przemysłowych i zakładach nierzadko składuje się składniki, których spalanie może mieć tragiczne efekty dla środowiska naturalnego oraz powodować, że pożar będzie bardzo trudno pokonać. Stąd pojawia się potrzeba zapewnienia właściwych możliwych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na szczęście współczesna automatyka przemysłowa stoi na rzeczywiście wysokim poziomie oraz proponuje liczne aparaty oraz systemy, które należycie wcześnie reagują na niebezpieczne sytuacje.
pożar domu

Autor: 111 Emergency
W każdym budynku przemysłowym należy zainstalować klapy dymne, to bardzo przydatne wyposażenie. Elektryczne klapy dymne pożytkują zjawisko grawitacji, które sprawia, że dym samoczynnie wznosi się w ich stronę oraz zostaje odprowadzony z budynku. Dzięki temu można sprawnie przeprowadzić proces ewakuacji ludzi oraz mienia, jak również podjąć bezpieczną akcję gaśniczą.To wyjątkowo ważne, gdyż zbierający się w pomieszczeniach dym ograniczałby widoczność, jak także utrudniałby oddychanie i wpływał niekorzystnie na zdrowie i możliwość ewakuacji osób. Klapy dymne z coraz znaczniejszym sukcesem są stosowane w obiektach przemysłowych, lecz coraz częściej trafiają także do budynków komercyjnych i mieszkalnych.

W sytuacji, kiedy pragnie się wzmocnić wytrzymałość obiektów oraz konstrukcji stalowych, można malować je specjalnymi farbami. Takie rozwiązania cieszą się coraz znaczniejszym zainteresowaniem właścicieli budynków przemysłowych, ponieważ pozwalają zabezpieczyć elementy stalowe przed działaniem płomieni. Dzięki temu stal zachowuje swe właściwości, obiekty są bardziej wytrzymałe i uzyskuje się dłuższy czas na przeprowadzenie akcji ratowniczej oraz ewakuacji.

Comments are closed.