Press "Enter" to skip to content

Wycena wartości przedsiębiorstwa. Jak to przebiega?

Każdy przedsiębiorca powinien znać wartość własnej firmy. Przydaje się ona w wielu wypadkach.
Pośród najistotniejszych są zbycie udziałów, pozyskiwanie inwestora, ubieganie się o pożyczkę, czy sprzedaż firmy. Wycena wartości przedsiębiorstwa to rozpoznanie rzeczywistej wartości całego przedsiębiorstwa przy użyciu wybranych metod, które użytkują posiadane informacje, oraz dane finansowe. Niezbędnym krokiem do oszacowania ceny przedsiębiorstwa jest oznaczenie jej celu, bowiem na jego bazie winno się dokonać doboru stosownej wśród dostępnych metody wyceny.

firma

Autor: Open Knowledge Foundation
Źródło: http://www.flickr.com
W praktyce poznanie ceny firmy wiąże się na ogół z otrzymaniem przez właściciela oferty zakupu jego firmy. Pośród najczęściej wykorzystywanych sposobów na oszacowanie wartości można wyróżnić podejścia dochodowe, majątkowe, oraz porównawcze.

Jeżeli ta publikacja zwróciła Twoją uwagę, to zerknij na informacje (http://forsel.pl/), które podnosi zbliżoną problematykę. Tamten wpis zapewne także Cię zaintryguje, więc kliknij tutaj.

Każda z metod opiera się na odmiennych danych, oraz potrzebuje różnych danych do dokonania stosownej analizy. Dowiedz się więcej klikając tutaj: tylko jednej procedury szacowania może okazać się niepewne, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie paru metod równolegle. Przy realizowaniu wyceny firmy istotne jest, żeby każdy przypadek rozważać indywidualnie. W odniesieniu do spółek są także wypadki, w których utworzenie wyceny wymagane jest z mocy ustawy, np. przejęcia, zjednoczenia, przemiany postaci prawnej, wykup udziałów, a także wiele innych. Wycena wartości spółki w podejściu dochodowym to prognoza strumieni przyszłych dochodów z działalności.

Faktyczną wartość przedsiębiorstwa można ustalić na podstawie zdyskontowanej wartości wszystkich przepływów pieniężnych, które jednostka zdobędzie w przyszłości. Metoda zdyskontowanych przepływów finansowych jest uważana za przydatną, także przynoszącą wyniki w największym stopniu zbliżone do realnej ceny jednostki.

Nie zwlekaj! Jeśli zaintrygowały Cię opublikowane tu treści, to czytaj artykuł (https://contra-odszkodowania.pl/jak-dlugo-po-wypadku-mozna-ubiegac-sie-o-odszkodowanie/), który jest w poniższym linku. Tam znajdziesz więcej informacji.

Podejście majątkowe wyceny jednostek opiera się przede wszystkim na posiadanych przez nie zasobach majątkowych. Metoda komparatywna to wartość rynkowa funduszy własnych spółki oceniana na podstawie porównania wycenianego podmiotu z innymi analogicznymi podmiotami rynku publicznego o tym samym, lub podobnym profilu. Szczegółowych informacji udzieli ci rzeczoznawca majątkowy – .

Comments are closed.