Press "Enter" to skip to content

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – doświadczenia z realizacji

Audyt energetyczny ogromnego przedsiębiorstwa to całościowe spojrzenie na zakład fabryczny realizowane w celu ustalenia stanu technologicznego oraz skuteczności pracy poszczególnych instalacji.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ocenie podlegają m.in. linie wytwórcze, sprzęty wchodzące w skład instalacji oraz sieci ogólnozakładowe . Naczelnym zamierzeniem audytu energetycznego będzie diagnostyka stanu istniejącego oraz propozycja przedsięwzięć umożliwiających ograniczyć energochłonność zachodzących w zakładzie przebiegów. tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/srodowisko_energia/audyt_energetyczny/audyt-energetyczny.html
W jaki sposób wygląda audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Rozpoczęcie audytu energetycznego to szeroko zrozumiane nawiązanie kooperacji między audytorem a kadrą decyzyjną jak też pracownikami odpowiedzialnymi za wybrany obręb instalacji. Na początek zachodzi przekazanie danych dotyczących zużycia pojedynczych mediów (chłodu itp.) jak też uproszczonych opisów przebiegów technologicznych razem z wszelkimi informacjami na temat przyrządów wchodzących w skład instalacji. Zebrane informacje umożliwiają audytorowi uformowanie obrazu następujących wewnątrz instalacji procesów, aczkolwiek nie wskazują kierunków, w jakich powinno się poszukiwać rezerw. W trakcie wywiadów z kadrą kierowniczą a także pracownikami szeregowymi w trakcie wizji lokalnych audytor zaznajamia się ze specyfiką prowadzonych przebiegów i z tym co stanowi o barierach dla danego wycinka instalacji. Jeśłi chcesz wiedzieć więcej o szczegółach tego etapu, wejdź na stronę

Następują sytuacje, w jakich obsługa dzieli się informacjami na temat kłopotów zachodzących na instalacji jak też wskazuje na strefy, które mogą stanowić potencjał oszczędności energii. Biegły rewident przeprowadza także tzw. testy porównawcze, o któryc http://tuv.com/pl/poland/uslugi/badania_wyrobow/kontrola_certyfikacja/testy_konsumenckie_porownawcze/testy-konsumenckie-porownawcze.html

Comments are closed.