Press "Enter" to skip to content

Rzeczoznawca majątkowy jako podmiot uprawomocniony do oceniania cen nieruchomości

Metoda oceniania majątku jest skomplikowana i wymaga poświęcenia należytego czasu zarówno na analizę obiektu oceny, jak i analizę rynku nieruchomości.

Konieczne jest również poniesienie kosztów związanych z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji i dostępem do właściwych spisów. Starannie przygotowane opracowanie uprości zarówno podjęcie decyzji inwestycyjnych, jak i sprawne dostanie kredytu bankowego, czy dowiedzenie własnych racji w postępowaniu Sądowym.
zniszczony dukument

Autor: rosmary
Źródło: http://www.flickr.com
Rzeczoznawca majątkowy Bielsko-Biała dokonuje oceny nieruchomości poprzez postępowanie porównawcze, dochodowe, kosztowe (http://www.efematic.pl/), także mieszane . Najczęstszą procedurą jest podejście komparatywne, realne do wdrożenia, kiedy znamy ceny lokali podobnych do lokali szacowanych. Rzeczoznawca majątkowy jest zobligowany do przeprowadzania czynności zgodnie z normami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością stosowną dla zawodowego charakteru tych działań, również z zasadami etyki zawodowej, inspirując się zasadą neutralności w ocenie nieruchomości.
specjalista zna się na tym co robi, a te kwestie to przede wszystkim nieruchomości. Interdyscyplinarny obszar jego pracy, nieodzowność posiadania obszernych umiejętności i ponoszenia obszernej odpowiedzialności za czynności zawodowe, także status zawodu zaufania ogólnego powodują, że jest to fach licencjonowany.

Ostatecznie orzeczenia rzeczoznawcy majątkowego są w wielu tematach wiążące.

Czy odnośnie prezentowanej kwestii masz więcej pytań? (http://radca-pr.pl/) Jeśli tak, kliknij ten link – to nie powinno za żadne skarby umknąć Twojej uwadze!

Rzeczoznawca majątkowy jest jedynym podmiotem uprawnionym do szacowania wartości nieruchomości i wyrażania orzeczeń o niej w postaci operatów szacunkowych.

Comments are closed.