Press "Enter" to skip to content

Ważkie pojęcia – własność przemysłowa i prawa autorskie indywidualne

Własność przemysłowa to pewny typ praw, jaki wynika z ustawodawstwa internacjonalnego, narodowego bądź regionalnego. Współcześnie pośród przedmiotów własności przemysłowej mieszczą się patenty na wynalazki, znaki komercyjne albo fabryczne, modele przemysłowe, oraz także rysunki oraz wzory użytkowe. Mało tego do przedmiotów własności przemysłowej przynależy także nazwa komercyjna i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawa własności

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com
Własność przemysłową definiuje prawo własności przemysłowej, które wyznacza zespół nakazów czy prawo podmiotowe, które koryguje prawo do wzorów użytkowych, patentów, znaków towarowych, nazw komercyjnych i innych przedmiotów, jakie są objęte własnością przemysłową . Prawo to posiada różnorodny charakter – zbiorowy oraz własny. Dzisiaj możemy wyróżnić główne dziedziny prawa własności przemysłowej, są to: prawo patentowe, prawo rywalizacji, prawo znaków towarowych, oraz także prawo ( http://adwokat-wroclaw.com.pl/prawo-gospodarcze ) wzorów przemysłowych. Więcej na

Prawa autorskie osobiste otaczają zespół różnorodnych uprawnień, które przypadają autorowi. Prawa te strzegą związek twórcy z jego dziełem, jest to pewien rodzaj więzi, jaka integruje autora z jego utworem oraz jest wyrażona w prawie. Prawo autorskie otacza sporo rodzajów dzieł, zdoła to być utwór muzyczny, fotograficzny, plastyczny albo literacki, ponadto prawa autorskie otaczają także utwory sceniczne, architektoniczne, audiowizualne oraz mnogość innych. Więcej na prawo ( http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/prawo-pracy-dla-przedsiebiorcow )

Prawo określa również dzieła, jakie nie podlegają prawom autorskim, są to między innymi proste wiadomości prasowe, urzędowe dokumenty, szczegóły utworów, które są pozbawione twórczego charakteru (przykładowo tabele, rysunki) czy też znaki firmowe, jakie używa się w celach informacyjnych. Bezsprzecznie powinno się wiedzieć, jakie dzieła są objęte prawami autorskim, a które nie.

Za naruszenie praw autorskich zdołają grozić duże sankcje karne w postaci grzywny czy też pozbawienia wolności, wobec tego zawsze wypada pamiętać o nie pogwałcaniu czyichś praw autorskich. Granica między ustawowym i nielegalnym wykorzystaniem czyjegoś dzieła objętego prawami autorskimi jest nadzwyczaj cienka, zatem warto wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem tych praw, zaś kiedy nie.

Comments are closed.