Press "Enter" to skip to content

Każde w urządzeń w miejscu pracy musi być zupełnie sprawne, żeby spełniało swoje najważniejsze zadania

Wszystkie wózki stosowane w pracy są zobowiązane zapełnić ściśle określone normy związane z bezpieczeństwem oraz higieny z precyzją ustalone przepisami bhp. Ta reguła dotyczy tez pojazdów widłowych, czyli profesjonalnych pojazdów, które można zobaczyć w większości hal produkcyjnych i magazynów.

Wózek widłowy

Autor: Commander, U.S. 7th Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Najważniejszym warunkiem, który ma szansę decydować o tym, że wózek widłowy – (hyster) zostanie dopuszczony do użycia, jest jego doskonała sprawność. W celu gwarancji sprawności wózka należy przeprowadzać rutynową część konserwacyjną i przeglądy techniczne urządzenia. Należy także pamiętać, że w porozumieniu z obowiązującymi przepisami złe jest wykorzystywanie w zamkniętych pomieszczeniach wózków wydzielających spaliny które mogą być zasilane benzyną etylizowaną lub posiadającą pozostałe niedogodne dla zdrowia środki.

Wózki widłowe to pojazdy, które mogą stworzyć mnóstwo rozmaitych niebezpieczeństw podczas eksploatacji.

Ten wątek niewątpliwie posiada ciekawe dane, lecz aby uzyskać ich jeszcze większą ilość prześledź tekst (https://www.ambro.pl/), który jest bardzo intrygujący.

Dlatego przestrzeganie wszystkich przepisów powiązanych bhp jest niezwykle istotne podczas pracy z tego typu pojazdami. Przepisy zupełnie określają, kto może obsługiwać wózek widłowy. Jednym z standardowych wymagań jest skończenie specjalnego kursu. Kurs na wózki widłowe obejmuje 48 godzin teorii oraz 15 godzin praktyki i musi być zrobiony zgodnie z programem ustalonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki.

Wózek widłowy

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Wykorzystywanie wózków widłowych w zakładzie pracy nakłada wyznaczone wymagania na pracodawcę, który powinien ograniczać występowanie zagrożeń i dbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Do jego zadań należy m. in. prowadzenie odpowiednich szkoleń, podczas których operatorzy wózków zapoznają się z instrukcjami obsługi oraz sposobami odpowiedniego użytkowania pojazdów, jak również przepisami BHP.

Brak odnoszenia się do podstawowych przepisów bhp może prowadzić do bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji grożących życiu i zdrowiu pracowników. Właściwe szkolenia a także doskonały stan techniczny pojazdów jest warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdują się na terenie przedsiębiorstwa.

Comments are closed.