Press "Enter" to skip to content

Fakturowanie MOSS, co to jest, od kiedy obowiązuje?

Zmiana obowiązująca w polskich przepisach odnośnie fakturowania ma zbliżyć ustawodawstwo rodzime z krajami wspólnoty europejskiej. Sporo dyskusyjności występuje przy rozliczaniu usług z zakresu komunikacji elektronicznej, telefonicznej i ogólnej nadawczej.

System MOSS (z angielskiego mini one stop shop, czyli dosłownie niewielki punkt kompleksowej obsługi) obowiązuje w naszym państwie od stycznia 2015 roku.Czym jest owe fakturowanie MOSS? Jest to system sap split payment rozliczania się z odbiorcą zagranicznym z kraju członkowskiego UE przez fakturę.

Czy publikowany temat wydał Ci się interesujący? To świetnie, gdyż gdy wejdziesz tutaj, przeczytasz pożyteczne informacje (http://apogit.pl/uslugi/wdrozenia-systemow), które Cię z pewnością zaabsorbują.

Najkrócej ujmując: podatnik sprzedający jedną z wyżej wymienionych usług w kraju członkowskim (np. Francji) jest opodatkowany i rejestrowany właśnie w tym kraju. W Polsce, przy rodzimym odbiorcy usługi, wystawianie faktur VAT (więcej na ) odbywa się bez zmian: dokument faktury musi być papierowy i zawierać dane wymagane przez przepisy. W kwestii deklaracji MOSS – można je składać tylko elektronicznie, do każdego 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

faktury firmowe

Autor: Savoir-faire Linux
Źródło: http://www.flickr.com

Niewątpliwie taka praktyka usprawnia proces regulowania transakcji. Wydruk faktury europejskiej i wysłanie zleceniobiorcy normalną pocztą nie jest przy tym uznawane za prawidłowe rozliczenie. Deklaracja MOSS powstaje i przekazywana jest tylko drogą mailową.Ewidencja przy dokumencie MOSS powinna być czytelna i uwzględniać wszystkie szczegóły wymagane z zapisów na tradycyjnej fakturze. Nie może na niej zabraknąć opisu i daty świadczonej usługi, podstawy podatku (przy uwzględnieniu waluty państwa w którym mieszka zleceniobiorca) i stawki VAT-owskiej weń obowiązującej. Z ważnych danych należy wymienić także imię i nazwisko nadawcy oraz nazwę kraju członkowskiego UE, w którym rozliczany będzie odprowadzał podatek. Z racji nieograniczonych możliwości przesyłu, wystawiona elektronicznie faktura zostanie wysłana i odebrana w drugim państwie dosłownie w kilka minut.

Wejście systemu rozliczeń fakturowych MOSS to istotna zmiana w polskich przepisach rozliczeń. Szczególnie młodzi inwestorzy, raczkujący w międzynarodowym biznesie, do typowych obowiązków jak ZUS do odliczenia, dostają kolejną porcję prawa, które – chcąc, nie chcąc – muszą zrozumieć i zaakceptować. Autor

Comments are closed.