Ciekawa praca w w branży automatyka przemysłowa

Duży odsetek naukowców od spraw polityki socjalnej twierdzi, że w naszym kraju brakuje fachowców z wielu zawodów. Jest to wynikiem tego, że aktualnie funkcjonuje zbyt znacząca presja na zaliczenie studiów magisterskich. Szkoły zawodowe to melodia przyszłości. Młodzi ludzie kończą studia, gdyż są łatwo przepuszczani na wyższe lata.

Continue reading “Ciekawa praca w w branży automatyka przemysłowa” »

Z jakiego rodzaju elementów złożone są układy automatyki przemysłowej, typy urządzeń się w nich stosuje.

Zaawansowana pneumatyczna instalacja składa się z dużej ilości elementów. Jak obecnie w większości układów jest, najważniejszą rolę będzie pełnił centralny układ sterowania, tu z reguły stosuje się urządzenia programowalne, bardzo elastyczne jeśli chodzi o projektowanie i dające bardzo duże możliwości sterowania.

Continue reading “Z jakiego rodzaju elementów złożone są układy automatyki przemysłowej, typy urządzeń się w nich stosuje.” »