Dlaczego zawodowe szkolenia pełnią tak dużą rolę zarówno dla właścicieli firm jak i pracowników.

Obecnie chcąc zachować konkurencyjność na rynku trzeba mocno się starać, w przeciwnym przypadku okazać się może, że zacznie się zostawać w tyle. A inwestycje te obejmować powinny nie tylko zakup zaawansowanych technologii czy też urządzeń, ale także należytego wyszkolenia swoich pracowników.

szkolenie

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Do wielu właścicieli firm jeszcze nie dociera to, że sukces ich biznesu w dużej mierze zależeć będzie od zatrudnionej załogi. Zmotywowanej, lojalnej, ale także należycie przeszkolonej, aby ludzie mogli sobie dawać radę w każdej sytuacji. I tacy właściciele często mają problemy z kadrami, ponieważ pracownicy, którym nie daje się możliwości na rozwój zaczynają szukać jakiś innych możliwości. Dlatego też w interesie zarówno swojej firmy, jak i zatrudnionych w niej ludzi należy zainwestować w odpowiedni system kursów podnoszących zakres kwalifikacji. Być może w wielu przypadkach argumentem na nie mogą być koszty, jakie będzie trzeba ponieść z tego tytułu. Lecz jak pokazują badania, pieniądze wydane na szkolenia zawodowe dla swoich pracowników zwracają się nawet kilkukrotnie w najbliższym czasie.

Generalnie szkolenia zawodowe dzieli się na dwie grupy, czyli miękkie i twarde. Twarde szkolenia to w pierwszej kolejności uzyskiwanie konkretnej wiedzy z danego zagadnienia. Przykładem takich szkoleń będą między innymi kursy języków, z technologii informatycznych czy księgowości. Podczas nich pracownicy otrzymują wiadomości, jakie potem będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Z kolei miękkie szkolenia będą obejmować zagadnienia wiążące się z organizacją i jakością pracy. Bardzo się one przydają w przypadku pracowników mających duży kontakt z klientami, przykładowo ucząc komunikacji czy dawania sobie rady ze stresem. Bardzo przydatne dla podnoszenia kwalifikacji pracowników są też najróżniejsze warsztaty. W czasie nich przeprowadzane są różne ćwiczenia z danego zakresu, przez co uczestnicy mogą zweryfikować swoją wiedzę w rzeczywistych sytuacjach, a także poznać sposoby postępowania w nietypowych sytuacjach.

Bez kategorii