Gdy zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą powiązaną z obrotem albo produkcją żywności, powinieneś zadbać o odpowiednie standardy

Niezwykle istotne jest, żeby na każdym etapie produkowania oraz dystrybucji artykułów żywnościowych zachować wytyczne higieny i bezpieczeństwa. W przypadku niedotrzymywania tych zasad, można doprowadzić do poważnych zaniedbań, a w ich rezultacie do zatruć czy epidemii.

badania porównawcze

Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Na straży zachowywania właściwych norm oraz przepisów stają systemy przygotowane przez specjalistów i wdrażane przez wszystkie jednostki, które mają styczność z żywnością.

Haccp pozwala eliminować realne zagrożenia

Haccp jest trybem, którego obowiązkiem okazuje się rozpoznawanie i określenie niebezpieczeństw, jakie mogą mieć miejsce na każdym etapie produkowania czy transportu żywności. System pomaga też odkryć sposoby na eliminację miejsc zagrożenia i zagwarantowania artykułom spożywczym doskonałej jakości zgodnej z bezpieczeństwem oraz higieną. Na tę chwilę wymogiem wprowadzania systemu haccp objęte są wszystkie zakłady, które zajmują się wytwarzaniem bądź rozpowszechnianiem artykułów spożywczych. W każdym przedsiębiorstwie bywa powołany określony zespół, który zajmuje się określaniem zagrożeń, ograniczaniem ich oraz wypełnianiem stosownej dokumentacji.

IFS – europejski standard, jaki pomaga zawiązać współpracę handlową

certyfikacja, iso


Wyślij swoich pracowników na kursy

Tak i właściciele zakładów zajmujących się wytwarzaniem oraz obrotem żywnością, jak ich pracownicy, mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach oraz kursach dotyczących wdrażania zasad bezpieczeństwa i higieny żywności. Na wspomnianych szkoleniach można otrzymać dużo nowych wiadomości dotyczących norm oraz standardów mających zastosowanie przy pracy z żywnością, jak też przyszykować się do wdrażania systemu w własnym przedsiębiorstwie. ifs – więcej…