Press "Enter" to skip to content

Tag: muzyka

muzyka

Ważkie pojęcia – własność przemysłowa i prawa autorskie indywidualne

Własność przemysłowa to pewny typ praw, jaki wynika z ustawodawstwa internacjonalnego, narodowego bądź regionalnego. Współcześnie pośród przedmiotów własności przemysłowej mieszczą się patenty na wynalazki, znaki komercyjne albo fabryczne, modele przemysłowe, oraz także rysunki oraz wzory użytkowe. Mało tego do przedmiotów własności przemysłowej przynależy także nazwa komercyjna i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.