Opisanie pomieszczenia budowlanego – opis.

Książka obiektu budowlanego jest zbiorem dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń zachodzących w czasie użytkowania obiektu. Książka obiektu budowlanego to zeszyt – z reguły gotowy – przygotowany zgodnie z wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia, w formacie A4, ze stosownymi rubrykami do tworzenia wymaganego typu wpisów, w którym odnotowuje się kolejne zdarzenia i czynności związane z użytkowaniem obiektu. Do tak prowadzonego zeszytu dołącza się, jako zintegrowaną część – stosowne dokumenty: protokoły, projekty, ekspertyzy i inne dokumenty, poświadczające konieczność dokonania danej czynności oraz późniejsze jej dokonanie, sposób oraz zakres.

Continue reading “Opisanie pomieszczenia budowlanego – opis.” »

Jak możemy efektywnie odebrać nasze zaległości finansowe?

Każda profesjonalna firma, która działa dzisiaj w wolnej gospodarki w szeregu przypadków zawiera liczne interesy ze swoimi kontrahentami. Niestety wielu z nich nie jest wiarygodnych, o czym dowiadujemy się dopiero po zaistnieniu pewnych niedomówień w trakcie naszych transakcji. W tych chwilach w wielu przypadkach zostajemy bezradni.

Continue reading “Jak możemy efektywnie odebrać nasze zaległości finansowe?” »

Aktualne gazetki rabatowe marketów elektronicznych

Sieci marketów elektronicznych, od wielu lat sprzedaje różnorodny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ze świadczeń tych sieci wyjątkowo chętnie korzystają liczni konsumenci. Zakłady usytuowane są w wielu miastach. Elegancka i wykwalifikowana obsługa, entuzjastycznie pomaga w zakupach. Co podają nam aktualne gazetki promocyjne i czy warto skorzystać z ich ofert? Continue reading “Aktualne gazetki rabatowe marketów elektronicznych” »

Obraz transportu lotniczego w Polsce

Położenie naszej ojczyzny bezustannie było szansą, jak i zagrożeniem. Zagrożenie wiązało się z nieprzewidzianą lub wybitniej prognozowaną inwazją sąsiednich krajów. Na szczęście przyszło nam żyć w bardziej umiarkowanych latach co więcej w dzisiejszych czasach nasze położenie to głównie szanse, szczególnie, iż jesteśmy przecież członkiem Zjednoczonej Europy.

Continue reading “Obraz transportu lotniczego w Polsce” »