Wycena wartości przedsiębiorstwa. Jak to przebiega?

Każdy przedsiębiorca powinien znać wartość własnej firmy. Przydaje się ona w wielu wypadkach.
Pośród najistotniejszych są zbycie udziałów, pozyskiwanie inwestora, ubieganie się o pożyczkę, czy sprzedaż firmy. Wycena wartości przedsiębiorstwa to rozpoznanie rzeczywistej wartości całego przedsiębiorstwa przy użyciu wybranych metod, które użytkują posiadane informacje, oraz dane finansowe. Niezbędnym krokiem do oszacowania ceny przedsiębiorstwa jest oznaczenie jej celu, bowiem na jego bazie winno się dokonać doboru stosownej wśród dostępnych metody wyceny.

Continue reading “Wycena wartości przedsiębiorstwa. Jak to przebiega?” »

Niezależne wyceny majątku przedsiębiorstw

Otwarcie firmy a następnie jej rozwinięcie to naturalna kolejność, która spotykana jest u wielu biznesmenów. Jednak rozwijając przez lata biznes, zyskując kolejne zlecenia, kontrakty i klientów niektórzy przedsiębiorcy nie do końca mają orientację, ile ich firma jest warta. Niekiedy pytanie takie będzie się pojawiać dopiero wówczas, gdy ktoś złoży propozycję kupna firmy. Spora część właścicieli odmówi, gdyż dalej będzie chciała prowadzić swój biznes, lecz część na pewno się nad taką propozycją zacznie zastanawiać.

Continue reading “Niezależne wyceny majątku przedsiębiorstw” »